Organizoni dhe transformoni proceset e biznesit tuaj në një zgjidhje të vetme sipas ELELCO Business E.R.P

 

ELELCO Business E.R.P

ERP ELELCO (Enterprise Resource Planning ) është një sistem menaxherial i cili integron në një sistem të vetëm të gjitha proceset e një biznesi nga A te Z.
Karakteristika kryesore e ERP është integrimi në një sistem të vetëm të të gjitha flukseve të informacioneve, si: procedurat e blerjes, magazinimit, menaxhimit të prodhimit, llogaritjeve të kostove deri te shitjet dhe marrëdhëniet me klientin final.

 

  • Sistem Tailor made i krijuar sipas kërkesave tuaja
  • Raporte dhe analiza të detajuara
  • Procese pune dhe akses në kohë reale
  • Shërbim Cloud

ELELCO ERP NË PROCESET E BIZNESIT TUAJ NGA A TE Z

Blerjet
Magazina
Menaxhimi i urdhrave të punës
Burimet Njerëzore
Prodhimi
Financa dhe Kontabiliteti
CRM
Distribucioni dhe Shitjet

Përparësitë e përdorimit të ELELCO BUSINESS E.R.P

Shumë kompani e gjejnë veten duke përdorur shumë aplikacione software që nuk komunikojnë apo ndërveprojnë në mënyrë efektive me njëri-tjetrin. Sistemet ERP nga ELELCO i përqendrojnë të gjitha të dhënat në një vend, ku çdo përdorues me të drejtat përkatëse mund të ketë akses të shpejtë dhe të lehtë. Pëfitimet kryesore të përdorimit të një sistemi ERP nga ELELCO përfshijnë:

Sinkronizimi i të dhënave ndërmjet të gjitha departamenteve - konsolidimi i financës, marketingu dhe shitjet, burimet njerëzore, prodhimi, shërbimi, magazina
Kohë minimale e nxjerrjes së informacionit
Kontroll i plotë i të gjitha proceseve të biznesit brenda organizatës
Menaxhim financiar i përmirësuar
Informacioni në kohë reale është i disponueshëm kudo dhe në çdo kohë për vendimmarrje të duhur
Planifikim strategjik më i mirë
Përmirësimi i niveleve të eficiencës, performancës dhe produktivitetit
Përmirësimi i shërbimit të klientit dhe pritshmërive të tij

BENEFITET NË SHIFRA TË ERP ELELCO PËR BIZNESIN TUAJ 

-35%
Ulje e shpenzimeve operative
-25%
Ulje e gabimeve në prodhim
+20%
Rritje e prodhimit duke shfrytëzuar të njëjtat burime
+75%
Disponueshmëria e informacionit
+35%
Ndërveprim më i mirë me klientin 
+38%
Përmirësim i kohës së drejtimit
+75%
Rritje informacioni në kohë reale e të gjitha proceseve të kompanisë 
+24%
Ndërveprim më i mirë me furnitorin

Shkarko dhe shiko më shumë rreth ELELCO ERP

 

PDF ELELCO

DEMO ELELCO

SHIKO TANI

FORMULARI ELELCO