Nga 1974 kemi ndihmuar qindra kompani të ristrukturohen, të jenë më eficente, të jenë më produktive dhe për rrjedhojë të rriten dita-ditës me suportin tonë maksimal. Specifika e punës sonë na krijon mundësi të bëhemi miq me klientët tanë, të jemi pikë reference për zgjidhjen e problematikave të ndryshme dhe të jemi më shumë konsulentë se programatorë. Jemi mësuar me skepticizmin e klientëvë në hapat e para dhe me besimin maksimal sapo përdorin modulet e para të sistemeve tona.

REFERENCAT E KLIENTËVE TANË